Hvad inviterer du til

Når du er sammen med andre mennesker, hvad tror du så du inviterer til?

Er det mere ro, autencitet, glæde og tilfredshed.

Eller er det uro, støj, frygt og bekymring.

Din tilstand bestemmer invitationen du afsender

Så hvis du er irriteret, frustreret eller lige frem vred, over en eller anden fornærmelse en anden har været skyld i.

Så er der en god chance for at du skælder og smælder, råber, brokker dig eller taler grimt om andre.

Og hvad skaber det af følelser hos andre?

Mon ikke det skaber utryghed, uro og en frygt for om det er dem, det går ud over næste gang?

Hvis du derimod er rolig

Hvis du taler venligt, er rolig, lytter og svarer på spørgsmålene der bliver stillet.

Mon så ikke du skaber ro og tryghed, glæde og nysgerrighed hos den anden.

Og så er det blot at overveje, hvad vil du helst.

Skabe ro eller frygt, tillid eller støj?