Skriv nu for søren da bare hvad det er jeg skal gøre

Når jeg skriver disse indlæg, og læser dem igen, er der en tanke der igen og igen dukker op.

Hvorfor er det jeg ikke bare skriver hvad det er jeg har gjort, og dermed hvad det er du skal gøre, for at få det bedre.

Hvorfor ikke bare skrive en bog med de ti ting som har flyttet mig, så du kan kopiere dem?

Fordi det ikke handler om adfærd!

Der er intet af det jeg har lært, som har flyttet mig mere end da det begyndte at handle om indstilling i stedet for adfærd.

Jeg har læst/taget kurser/terapi og meget mere som har handlet (mest) om adfærd.

Om hvordan, hvis jeg starter dagen med den sværeste opgave, så bliver resten af dagen nem.

Hvordan jeg bare skal lave en liste, prioritere den og så gøre det der står på den.

Men hvad nu hvis, jeg godt ved hvad jeg skal gøre, men ikke gør det.

Hvad nu hvis jeg, lige meget hvor meget jeg ved og hvor meget jeg forstår, stadig ikke gør det.

Så er der noget galt dybere end adfærd.

Så er det min indstilling den er gal med.

Min indstilling, hvad mener han med det…

…tænker du måske.

Se, det er et godt spørgsmål, i min forståelsse og tolkning af ordet handler indstilling om hvordan vi ser verden, hvordan vi tolker og forstår de handlinger som andre mennesker gør imod os.

For der kan være store forskelle i hvordan vi tolker andres handlinger.

Bare tænk på en kontroversiel politiker – hans tilhængere syntes det han gør er fantastisk, hans modstandere syntes det er frygteligt.

Politikerens handlinger er de samme, øjnene ser de samme billeder og ørene bliver ramt af de samme lydbølger.

Men, hvordan de tolker dem, deres indstilling til det de ser og hører er forskellig.

Og deres indstilling til det sete og hørte, afgøre deres handlinger derefter (fordømme eller tiljuble).

Det samme gør sig gældende derhjemme

Når din partner, dit barn, din forældre kommer ind ad døren.

Så gør de noget eller siger noget.

Det kan være de smider jakken på gulvet.

Du tolker det ind i, at de er uopdragne møgunger der skal irettesættes, og din adfærd bliver måske at råbe af dem?

Måske.

Kunne du også tolke det ind i, at de er trætte, ulykkelige, kede af det og trænger til at blive lyttet til, samlet op, givet ekstra omsorg.

Samme lys og lyd rammer dig, to forskellige tolkninger.

Så derfor er der ingen 10 punktsliste

For livet er ikke en liste der skal leves efter.

Livet er nu, og det er nu, alt hvad der sker, skal tolkes.

Så det vi skal lære, er at tolke det venligt, medmenneskeligt i stedet for surt og klamt.