Hvad er din historie

Den måde du og jeg og alle andre forstår verdene på, er igennem historier.

Ikke bare ved at læse dem eller høre dem, men også ved at opfinde dem, og tolke det du oplever ind i dem.

For alt du er bevidst om, findes kun i din hjerne i historieform.

Hvad er din ynglingsfarve, det er en historie om den, og ikke bare gul.

Så alt du ser og høre

Bliver tolket af din hjerne til en historie, men ikke bare hvilken som helst historie, for den del af din hjerne der laver input om til historier har et overskyggende formål.

At give mening

Altså at den historie du fortæller sig selv giver mening.

Og det kan give dig udfordringer.

For hvis du igen og igen har fortalt dig selv en historie om at ingen kan lide dig.

Så er det nemt at tolke det mindste lille signal ind i den historie, for det giver mening!

Altså, det gør det faktisk ikke, men din hjerne forvrider input nok, til at den kan overbevise dig om at det giver mening.

Og så tror du på det.

Igen….