Selvudviklingens udbytte

Går direkte imod det som jeg (før jeg begyndte at selvudvikle mig) var overbevist om jeg ville have mere af.

Det jeg troede jeg ville have mere af var lykke og mere tilfredsstillelse.

Men det er ikke hvad vi opnår ved at blive bevidste, at blive “selvudviklet”.

Selvrespekt og tilfredshed

Kan vi opnå.

Selvrespekt, fordi vi vælger og handler venligt og kærligt, og som vi gerne vil have andre handler over for os, i alle situationer.

Tilfreds, fordi vi ved, at vi hver dag, i hvert valg, har gjort os umage for at vælge det venlige, det der i den situation er det rigtige at gøre.

Lykke og tilfredsstillelse

Er et biprodukt, en midlertidig tilstand, noget vi opnår kortvarigt.

Og, ofte, noget der kræver at andre gør præcis det vi gerne vil have dem til at gøre.

Men selvrespekt og tilfredshed er dybere, mere fundementalt, mere solidt.

Noget der bygger et fundament at arbejde ud fra, et fundament der langsomt, en sten ad gangen, opbygger en stor forandring.

Som vand der skærer sig igennem klipperne.

Som gletsjeren der fjerner bjerget.